HAVE ANY QUESTION ? (84) 123-972-4567

Luyện thi trên máy - chế độ thi IELTS mới

Luyện thi trên máy - chế độ thi IELTS mới

Hiện giờ IDP đã có chế độ thi trên máy

Vừa có nhiều ngày thi, vừa nhanh lấy điểm, lại phù hợp với các bạn thường xuyên sử dụng máy tính. Ads tặng các bạn một số trang web có luyện thi trên máy để làm quen.

https://ieltsonlinetests.com/

http://mini-ielts.com/

https://www.examenglish.com

Còn để biết lịch thi trên máy các bạn có thể vào đường link sau nhé:

https://my.ieltsessentials.com/IELTS?CountryId=227