HAVE ANY QUESTION ? (84) 123-972-4567

Lịch khai giảng tháng 10

Lịch khai giảng tháng 10

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 10 NÈ MỌI NGƯỜI ƠI

T9 đã FULL. Lịch tháng 10 dự kiến lùi lại 1 tuần do dạy bù 1 số lớp nghỉ vì lễ. 

Xin THÔNG BÁO các lớp tháng 9 đã FULL ngay từ những ngày đầu, TRẠI xin ngừng nhận tuyển học sinh để đảm bảo số lượng và chất lượng của các lớp. Các PHỤ HUYNH / BẠN nhớ đăng ký sớm để giữ chỗ cho các khoá tháng 10 nhé....