HAVE ANY QUESTION ? (84) 123-972-4567

NEW SCHEDULE UPDATED 11⁄12⁄2018

NEW SCHEDULE UPDATED 11⁄12⁄2018

Thông báo cho lịch học mới cập nhật ngày 11⁄12

🚨NEW SCHEDULE🚨

[Updated] Lớp ADV 1412 sẽ đổi lịch thành khai giảng 04/01 để cho các bạn tập trung ôn thi cuối kỳ. 

Nhanh tay đăng ký tham gia test để giữ cho mình một vị trí trong lớp học và nhận sự tư vấn của Ms. Linh nhé.
 — tại Ielts Linh UK.