HAVE ANY QUESTION ? (84) 123-972-4567

Lịch nghỉ 30⁄4 - 1⁄5

Lịch nghỉ 30⁄4 - 1⁄5

#lễlaodong #GiaiphongmienNam

Nhân dịp trại viên dạo này điểm thi tốt về tới tấp, nhân dịp ngày lễ lớn, cả Trại sẽ được nghỉ từ ngày 27/4 đến ngày 1/5. Sau 2/5 đi học, toàn bộ nhớ làm bài học bài đầy đủ, ko chị Giáo #MsLinh sẽ chém giết ko thương tiếc đâu 😂😂😂😂😂