HAVE ANY QUESTION ? (84) 123-972-4567

Đỗ Anh Tuấn

Đỗ Anh Tuấn

Chúc mừng bạn Đỗ Anh Tuấn

Đi công tác xa về người mệt mỏi rã rời nhưng được ngay học sinh báo điểm nên cơ thể lại có thêm tý kích thích rồi nè. Thành quả của học sinh học 1-1 đó cả nhà. Cũng chúc mừng cho bạn ý nhé   

#ielts #linhuk #result #congratulation #1vs1