HAVE ANY QUESTION ? (84) 123-972-4567

Nguyễn Quang Minh

Nguyễn Quang Minh

Cậu học sinh lớp Intensive.

7.0 từ chàng trai tóc xù hoang dã, Nguyễn Quang Minh mới chập chững 17 tuổi. Chưa kịp bẻ gãy sừng trâu thì đã kịp bẻ gãy rào cản thời gian. Đạt 7.0 sau 5 tuần học lớp Intensive 😘😘💋😘💋. We love uuuuu

#intensive #ieltscaptoc #ieltslinhuk #lớptienganh #capba