HAVE ANY QUESTION ? (84) 123-972-4567

Nguyễn Việt Hà My

Nguyễn Việt Hà My

A special gift for Ms. Linh’s special day 💋💋💋💋


Món quà từ người emmmmm lớp 10 => Hơi bùn tý chút. Giá chăm học hơn, ko lười thì sẽ cố được điểm Viết và Nói. 

#ieltslinhuk #cap3 #diemielts