HAVE ANY QUESTION ? (84) 123-972-4567

Công thức "SIÊU ĐƠN GIẢN" để học tốt tiếng Anh

Công thức "SIÊU ĐƠN GIẢN" để học tốt tiếng Anh

🎶🎶Công thức "SIÊU ĐƠN GIẢN" để học tốt tiếng Anh 🎶🎶

Học tốt tiếng Anh = TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP + ÁP DỤNG

(trong đó ÁP DỤNG = NGHE👂🎶 + NÓI 🗣️💬 + ĐỌC 📖👀 + VIẾT 📜✍️)

Nếu học tốt tiếng anh giống như xây xong một ngôi nhà thì học từ vựng chính là chuẩn bị nguyên liệu: cát, gạch, xi măng.

Học ngữ pháp chính là chuẩn bị bộ khung cho ngôi nhà.

Áp dụng chính là bắt tay vào xây và hoàn thiện ngôi nhà. Nếu bạn làm đúng theo công thức kia thì sẽ không bao giờ phải sợ môn tiếng anh nữa.