HAVE ANY QUESTION ? (84) 123-972-4567

Đáp án đề thi IELTS Academic 25⁄03⁄2017

Đáp án đề thi IELTS Academic 25⁄03⁄2017

💥💥💥ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS NGÀY 25⁄3⁄2017 - NHANH NHẤT VÀ CHÍNH XÁC NHẤT VỊNH BẮC BỘ 💥💥💥💌🎐WRITING: trúng đề số 13 trong list đề dự đoán của chị giáo nhá, chỉ là modify đi một chút xíu thôi😋 https:⁄⁄goo.gl⁄LKJIk3

WRITING 

Task 1: "Simple line graphs on unemployment rate and number of ppl leaving in Ireland from 1988 to 2008"

Task 2: The best way to solve world environment is to increase cost of fuel. To what extend agree or disagree?
👉🏻Có bài mẫu Ms. Linh viết nhé: https://goo.gl/1LGWfe ❤️❤️
---
🎐LISTENING 🎧
Listening
Section 1
1. 15th sep 2. 4 3.Harcourt 4.??? 5.Tennis 6.boat 7.second 8.cheese 9.taxi
10. ?
Section 2
11. A 12. B 13. A 14. C 15. C 16. C 17. A 18. B 19. H 20. G
section 3
21. b 22. c 23.c 24. A 25. a 26.a 27.f 28.g 29. c 30e
Section 4
31. accuracy 32. ? 33. training 34.medical 35.legal 36. Airport 37. phone 38. bank 39. photo 40.culture
---
🎐READING: Trúng 1 passage trong sách bộ đề nhà mình vẫn học nhé.
Reading
Passage 1
1. True 2. NG 3. F 4 .NG 5. F 6. TRUE 7. F 8.urethan fibre 9. computer chips 10. limbs 11.self-clean 12. surveillance 13. a toy
Passage 2
14. A 15. B 16. A 17. F 18. starfish 19. Predators 20. icebergs 21. glass 22. teeth 23. Chin 24. F 25. G 26. B
Passage 3
27. H 28. F 29. A 30. B 31. E 32. C 33. D 34. A 35. B 36. A 37. NG 38. NO 39. No 40. YES
---
🎐SPEAKING: vẫn là topic trong bộ đề đang học tuy nhiên chú ý có sự modify đi một chút xíu. Ví dụ:
Describe a cafe shop
Describe an area of science
Describe a song
Describe a website
Part 1: ko có gì mới
Part 3: lần này các câu hỏi khá xoáy, các bạn đi thi chuẩn bị tâm lý vững vàng nhaaa💪🏻
-----
💌💌💌 Với các bạn mới muốn đăng ký học thì vui lòng chọn lịch TEST bên dưới sau đó inbox để lại tên đầy đủ và số điện thoại nhé:
- Tối thứ 4 - 18:45 every WEDNESDAY
- Chiều thứ 7 - 14h00 every SATURDAY
Link khóa học dự kiện của tháng 4, tháng 5 : https://goo.gl/9GofSr
#IELTS #LINHUK #TEAMLINHBEU