HAVE ANY QUESTION ? (84) 123-972-4567

DỰ ĐOÁN ĐỀ THI IELTS 25⁄11⁄2017

DỰ ĐOÁN ĐỀ THI IELTS 25⁄11⁄2017

DỰ ĐOÁN ĐỀ THI IELTS 25⁄11⁄2017

#Dự_đoán_đề_thi_Ielts_2511

Task 1: bar hoặc mix. Đen quá vào process.

Task 2: Technology/Space/Sports/Transportation. Trại viên nhớ đọc mấy đề dưới đây nhé. Sẽ cập nhật tiếp nếu có thông tin gì mới.

Lis với Read thì nhớ ôn bộ đề và xem từ mới các topic dưới đây để tránh đi nhỡ có vào thì còn biết từ nha 😂😂😂😂😂

Bạn nào cần đáp án giải speaking thì bảo chị Béo gưi cho na 😆😆😆😆