HAVE ANY QUESTION ? (84) 123-972-4567

Giới hạn đề thi ngày 1 tháng 12

Giới hạn đề thi ngày 1 tháng 12

Giới hạn thi writing

Ad mới nhận được giới hạn đề thi IELTS writing có thể rơi vào ngày 1/12 này mọi người. Ai chuẩn bị thì ngày đó thì nhớ ôn luyện kĩ nhé. Chúc mọi người thi may mắn.