HAVE ANY QUESTION ? (84) 123-972-4567

Lịch thi IELTS 2019 và đề dự đoán tháng 1⁄2019 cho writing

Lịch thi IELTS 2019 và đề dự đoán tháng 1⁄2019 cho writing

Lịch thi năm 2019 khu vực Hà Nội và Hồ Chí Minh.

IELTS Linh UK gửi mọi người gói 30 đề dự đoán writing của tháng 1 nhé. Cộng với lịch thi IELTS trên giấy khu vực Hà Nội/HCM năm 2019. Các ngày có dấu sao là bao gồm cả thi Academic và General.