HAVE ANY QUESTION ? (84) 123-972-4567

MỘT CÁCH "VI DIỆU" ĐỂ TĂNG ĐIỂM SPEAKING - IELTS

MỘT CÁCH "VI DIỆU" ĐỂ TĂNG ĐIỂM SPEAKING - IELTS

MỘT CÁCH "VI DIỆU" ĐỂ TĂNG ĐIỂM SPEAKING - IELTS

Dùng "simile" - phép so sánh ▶️▶️▶️▶️▶️▶️ tăng tính hình tượng trong câu văn của mình, nhất là trong part 2 khi bạn phải miêu tả or kể một cái gì đó. Như hình chú mèo đen phía trên: "As black as coal" = đen như mực.

Xem thêm một số ví dụ dưới đây mà ad thấy hay dùng trong speaking nhé 😜

As white as snow: trắng như tuyết

Like 2 peas in a pod: giống như hai giọt nuớc

As quick as flash/wink/lightning: nhanh như chớp

As easy as pie: dễ như trở bàn tay

As light as a feather: nhẹ tựa lông hồng

As fit as a fiddle: khỏe như vâm.

As busy as a bee: bận như con ong