HAVE ANY QUESTION ? (84) 123-972-4567

Những từ đồng nghĩa thường dùng

Những từ đồng nghĩa thường dùng

Một số từ đồng nghĩa thường dùng trong IELTS Writing

Vấn đề từ đồng nghĩa trong Tiếng Anh

Trong bài thi IELTS Writing các bạn thường bị lặp từ và có những lúc cũng dùng từ khác mà nghĩa vẫn như vậy nhưng không thể nào mà nhớ hay tìm ra được từ đồng nghĩa hay tương đương để thay thế. 

Như vậy sẽ làm cho bài viết nhàm chán và lặp đi lặp lại, điều này là điểm trừ trong bài thi của các bạn vì các giáo viên chấm điểm sẽ không đánh giá cao các bài viết như vậy. bảng từ đồng nghĩa dưới đây dành cho các bạn có ít vốn từ vựng và muốn tìm cho mình thêm nhiều từ mới để làm phong phú bài viết của mình, chắc chắn bài viết của các bạn sẽ được đánh giáo cao hơn rất nhiều đấy.

Hãy theo dõi thường xuyên để nhận thêm nhiều gợi ý và lời khuyên để tăng điểm cho bài thi của mình nhé.  Hãy luôn chú ý đến từ đồng nghĩa