HAVE ANY QUESTION ? (84) 123-972-4567

TIPS THI SPEAKING

TIPS THI SPEAKING

TIPS THI SPEAKING

Đợt thi speaking 🗣️ cuối tháng 3 vừa rồi, học sinh đi thi vẫn vào trong bộ đề dự đoán thui, có chăng chỉ là cách paraphrase lại đề 1 chút xíu. Vậy mà có đứa vẫn buồn vì kêu lệch tủ 😞😞😞PLEASE!!!
Đừng quá quan trọng tủ hay không? Với tầm 50 topics mà các bạn đang luyện thì nếu may bạn vẫn vào topic gọi là TỦ, nhưng nhỡ đâu topic đó bạn học từ đầu tháng, nhưng cuối tháng đi thi mới rơi vào??? ĐẮNG 😖– Lúc đó lại ngồi tiêc sao? 😢

Vậy nên hãy chọn ĐÚNG TỦ cho mình – Khi cầm bộ đề trên tay, hãy dành mấy phút phân chia 50 đề đó thành các dạng chính sau để ko bị hoa mắt hoảng loạn nhé.

1️⃣️PLACE
2️⃣️PEOPLE
3️⃣️ITEMS
4️⃣️EVENT/ PAST EXPERIENCE
5️⃣️SPORT/ HEALTH
6️⃣️MEDIA
7️⃣️SUBJECTS
8️⃣️BUSINESS

Và với mỗi topic hãy lên dàn bài / khung cho mỗi dạng, để có thể linh hoạt với các đề khác nhau 😎👌 Tiết kiệm neuron chút ⛓️