HAVE ANY QUESTION ? (84) 123-972-4567

Update list sách vào 2⁄10

Update list sách vào 2⁄10

Cập nhật thêm sách cho các bạn nhé.

Hôm nay Ad có cập nhật một số sách dành cho các bạn mới học IELTS như Collin Vocabulary, Barron Essential words và Common Mistake cho ai trình độ advanced cũng như intermediate.
Các bạn vào trang chủ của LinhUK: http://linhukcampus.com rồi chọn phần tài liệu chia sẻ để có thể xem tài liệu mình cần và tải về nhé.
Còn đây folder cho các sách có thêm file audio.
https://drive.google.com/open?id=13mnYg3WlauLEQdWlChGkte0z6BuFIlaK