HAVE ANY QUESTION ? (84) 123-972-4567

CÁC KHÓA HỌC IELTS DỰ KIẾN TRONG THÁNG 6⁄2017

CÁC KHÓA HỌC IELTS DỰ KIẾN TRONG THÁNG 6⁄2017

CÁC KHÓA HỌC IELTS DỰ KIẾN TRONG THÁNG 6⁄2017

KHÓA HỌC

THỜI GIAN VÀ ĐỐI TƯỢNG

ƯU ĐIỂM

ƯU ĐÃI

1. FOUNDATION

- Khóa học dành cho các bạn mất gốc hoặc biết nhưng đã quên. 

 - Mục tiêu: Hoàn thành 4 kỹ năng cơ bản để chuyển lên các khóa Ielts tiếp theo. Đạt số điểm tương đương 3.5 – 4.0+

 - Thời lượng: 72h, mỗi buổi học 3 tiếng,

- Thời gian: học 3b/1 tuần với 3 khung giờ: (6 - 9pm) hoặc 2b/1 tuần (2 – 5pm; 9 – 12am)

 - Học phí: 5tr3

 - Đăng ký học khóa này sẽ được giảm 50% Khóa học Working skills. Ưu đãi này có thể chuyển lại cho bạn bè hoặc người thân.

1. PRE – IELTS

(Khóa Pre Ielts học 3 buổi/1 tuần; học trong 4 tháng)

- Khóa học Pre Ielts mục tiêu 5.0 – 5.5+
 - Thời lượng học: 117h bao gồm 90h học lý thuyết + 27h luyện thi trong phòng lab

-  Thời gian: học 3b/1 tuần, 6 – 9pm.

- Học phí: 11tr9/1 khóa học trong 13 tuần.

-           

-          Được học lại học phần Practice + Tutor kèm 1 - 1 nếu không đạt điểm đầu ra.

-          Đăng ký học khóa này sẽ được giảm 50% Khóa học Working skills hoặc Lớp luyện đề Listening và Reading đặc biệt.

2. PRE A

(Khóa Pre Ielts học 2buổi/1 tuần; học trong 5 tháng)

- Khóa học Pre Ielts mục tiêu 5.0 – 5.5+
 - Thời lượng học: 117h bao gồm 90h học lý thuyết + 27h luyện thi trong phòng lab

-  Thời gian: học 2b/1 tuần với 3 khung giờ:  6 – 9pm ( tối Thứ 3 và Thứ 6); hoặc 9 – 12 am hoặc 2 – 5pm

- Học phí: 11tr9/1 khóa học trong 19.5 tuần.

-           

-          Được học lại học phần Practice + Tutor kèm 1 - 1 nếu không đạt điểm đầu ra.

-          Đăng ký học khóa này sẽ được giảm 50% Khóa học Working skills hoặc Lớp luyện đề Listening và Reading đặc biệt.

3. ADVANCED IELTS

(Khóa Ielts học 3 buổi/1 tuần; học trong 4 tháng)

- Khóa học NÂNG CAO Ielts mục tiêu 6.0 – 6.5+
 - Thời lượng học: 117h bao gồm 90h học lý thuyết + 27h luyện thi trong phòng lab

-  Thời gian: học 3b/1 tuần, 6 – 9pm.

- Học phí: 11tr9/1 khóa học trong 13 tuần.

-           

-          Được học lại học phần Practice + Tutor kèm 1 - 1 nếu không đạt điểm đầu ra.

-          Đăng ký học khóa này sẽ được giảm 50% Khóa học Working skills hoặc Lớp luyện đề Listening và Reading đặc biệt.

4. ADVANCED B

(Khóa Ielts học 2buổi/1 tuần; học trong 5 tháng)

- Khóa học NÂNG CAO Ielts mục tiêu 6.0 – 6.5+
- Thời lượng học: 117h bao gồm 90h học lý thuyết + 27h luyện thi trong phòng lab

-  Thời gian: học 2b/1 tuần với 3 khung giờ:  6 – 9pm ( tối Thứ 3 và Thứ 6); hoặc 9 – 12 am hoặc 2 – 5pm

- Học phí: 11tr9/1 khóa học trong 19.5 tuần.

-           

-          Được học lại học phần Practice + Tutor kèm 1 - 1 nếu không đạt điểm đầu ra.

-          Đăng ký học khóa này sẽ được giảm 50% Khóa học Working skills hoặc Lớp luyện đề Listening và Reading đặc biệt.

5. IELTS INTENSIVE CYCLE

(Khóa học Ielts cấp tốc, có thể bắt đầu học vào bất kỳ ngày Thứ Hai hàng tuần – Học trong 6 tuần)

- Khóa học Ielts CẤP TỐC

+ Đạt 5.0 – 5.5+ với bạn ở trình độ 4.0 – 4.5
+ Đạt 6.0 – 6.5 với bạn ở trình độ 5.0 – 5.5
 + Có thể đạt >6.5 với các bạn ở trình độ cao hơn.
- Thời lượng học: 75h học lý thuyết + 15h luyện thi trong phòng lab

-  Thời gian: học 5b/1 tuần, từ 2 – 5pm.

- Học phí: 12tr/1 khóa học trong 6 tuần.

-           

-          Được học lại học phần Practice + Tutor kèm 1 - 1 nếu không đạt điểm đầu ra.

-          Đăng ký học khóa này sẽ được giảm 50% Khóa học Working skills hoặc Lớp luyện đề Listening và Reading đặc biệt.

6. IELTS CAMPUS

(Khóa Ielts trọn gói, bắt đầu từ THỨ HAI hàng tuần)

-          Phù hợp với tất cả trình độ học sinh muốn đạt Ielts trong thời gian ngắn nhất

-          Mục tiêu: tùy thuộc yêu cầu của học sinh

-          Thời gian học: tùy theo yêu cầu và năng lực của học sinh.

-          Học phí: từ 35tr

-           

-          Được kèm cho đến khi đạt điểm đầu ra.

-          Được học miễn phí tất cả các khóa học khác tại IELTS LINH UK

8. SPEAKING A

 - Phù hợp: với học sinh đã học Pre Ielts nhưng bị yếu kỹ năng nói.

- Mục tiêu: đạt 5.0 – 5.5+
 - Thời gian học: 24buoi, 1.5h/1buoi, học trong 12 tuần

- Học phí: 4.3tr/1 khóa

-           

-           Đăng ký học khóa này sẽ được giảm 50% Khóa học Working skills hoặc Lớp luyện đề Listening và Reading đặc biệt.

-          Được học lại 1 khóa nếu không đạt điểm đầu ra

9. SPEAKING B

- Phù hợp với học sinh đã học một Advanced Ielts nhưng bị yếu kỹ năng nói.

- Mục tiêu: đạt 6.0 – 6.5+
 - Thời gian học: 24buoi, 1.5h/1buoi, học trong 12 tuần

- Học phí: 5.5tr/1 khóa

-           

-          Đăng ký học khóa này sẽ được giảm 50% Khóa học Working skills hoặc Lớp luyện đề Listening và Reading đặc biệt.

-          Được học lại 1 khóa nếu không đạt điểm đầu ra.

10. SPEACIAL LISTENING VS READING

(LỚP LUYỆN ĐỀ LISTENING VÀ READING)

-          Mục tiêu: Nâng ít nhất 1 band điểm so với năng lực thực tế.

-          Thời gian học: 8 tuần, mỗi buổi/1 tuần vào thứ 7 (2 – 4h)

-          Học phí: 2.8 tr/1 khóa.

-           

-          Đăng ký học khóa này sẽ được giảm 50% Khóa học Working skills hoặc 50% Combo sách đề thi Lis vs Read trong năm 2017.

- Học viên sau khi lên lớp hoàn thành đầy đủ bài tập về nhà trước buổi học kĩ năng đó tiếp theo 

- Trong mỗi buổi học, học viên được yêu cầu ghi chép theo chỉ dẫn của giảng viên

- Sau mỗi buổi học, học viên sử dụng file tóm tắt bài giảng để ôn lại các kiến thức chính, kèm với việc trả lời quiz ôn tập

- Học viên ghi âm, upload thực hành speaking lên youtube, trợ giảng và thầy giáo sẽ chấm và gửi nhận xét để hoàn thiện speaking tốt hơn

- Trong quá trình làm bài tập ở nhà, tất cả những thắc mắc đều được giáo viên trực tiếp giải đáp bằng điện thoại, email hoặc Facebook message. Các câu hỏi dài hoặc cần ví dụ minh hoạ cụ thể sẽ được giải đáp bằng email.