HAVE ANY QUESTION ? (84) 123-972-4567

LỊCH HỌC LỚP 2 SKILLS

LỊCH HỌC LỚP 2 SKILLS

LỊCH HỌC LỚP 2 SKILLS

📣📣📣Thông báo nhỏ với lớp 2 skills🎺🎺🎺
📌Vì hiện tại số lượng các bạn có nhu cầu học vào 2-4-6 nhiều hơn 3-5-7 nên mình sẽ khai giảng lớp #246 vào ngày 4/1/2018 trước. Nếu ai muốn học đc 2-4-6 vẫn join đc nhé!!!
📍Lớp học 357 vẫn sẽ tiếp tục tuyển sinh. Các bạn đăng kí sớm để có slot nhaaaaa