HAVE ANY QUESTION ? (84) 123-972-4567

Học bổng bậc đại học tại trường đại học Melbourne

Học bổng bậc đại học tại trường đại học Melbourne

Học bổng cử nhân quốc tế được thành lập trường đại học Melbourne để công nhận sự đóng góp to lớn của học sinh quốc tế cho sự đa dạng của học sinh.

Ngành học: 

Tất cả các ngành học bậc cử nhân tại Melbourne.

Học bổng bao gồm: 

Trường Melbourne trao tặng 30 học bổng giá trị $10,000 học phí cho học sinh năm nhất bậc cử nhân và 10 học bổng với 100% miễn giảm học phí cho học sinh toàn thời gian bậc cử nhân. 

Website: https://scholarships.unimelb.edu.au/awards/melbourne-international-undergraduate-scholarship

Hạn đăng ký: Tháng 12 / Tháng 5 hàng năm