HAVE ANY QUESTION ? (84) 123-972-4567

Học bổng của Chính phủ Nhật Bản cho học sinh quốc tế bậc đại học

Học bổng của Chính phủ Nhật Bản cho học sinh quốc tế bậc đại học

Bộ giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa hoc và kỹ thuật (MEXT) đưa ra học bổng bậc cử nhân cho học sinh quốc tế muốn học tại Nhật Bản dưới chương trình học bổng MEXT năm 2019.

Ngành học: 

Học sinh muốn theo bằng cử nhân tại Nhật Bản phải chọn một trong hai ngành chính sau: (1) Khoa học xã hội và nhân văn; (2) Khoa học tự nhiên

Nhóm nước: 

Cho các quốc gia có quan hệ ngoại giao với chỉnh phủ Nhật Bản. 

Lợi ích và thời gian của học bổng: 

Học bổng bao gồm học phí và các khoản phí khác, tiền tiêu 117,000 yên hàng tháng, cộng có thể tiền tiêu vặt 2,000 3,000 yên cho học sinh đang học tập và nghiên cứu tại các vùng đặc biệt và tiền đi lại tại Nhật Bản. Xin mời xem thêm chi tiết của đường link để biết về toàn bộ lợi ích học bổng cung cấp. 

Học bổng kéo dài từ tháng tư 2019 cho đến tháng ba 2024, bao gồm một năm dự bị cho tiếng Nhật và các môn học khác khi đến Nhật Bản. 

Website: https://www.studyjapan.go.jp/pdf/applications/2019/2019_Guidelines_Undergraduate_E.pdf