HAVE ANY QUESTION ? (84) 123-972-4567

Học bổng tại Phần Lan cho học sinh quốc tế

Học bổng tại Phần Lan cho học sinh quốc tế

Tại sao lại học tập tại Phẩn Lan? Hệ thống giáo dục tại Phần Lan được coi như hàng đầu thế giới và đại học Phần Lan bao gồm 450 ngành học bằng tiếng Anh. Chính phủ và đại học Phần Lan đưa ra học bổng ngành cử nhân và thạc sĩ cho học sinh quốc tế không thuộc EU và học bổng bậc giáo sư cho hầu hết học sinh nước ngoài.

Học bổng tại Phần Lan cho học sinh quốc tế không thuộc châu Âu 

Học phí cho học sinh không thuộc EU/EEA bắt đầu thu từ mùa thu 2017 cho bậc cử nhân và thạc sĩ bằng tiếng Anh. Bậc giáo sư hoàn toàn miễn học phí.

Học bổng của Phân Lan và UAS cho học sinh ưu tú không nằm trong EU/EEA và đăng ký vào ngành học có học phí. Học bổng dựa theo điểm đánh giả học tập và có thể được đưa ra dưới hình thức miễn hoặc giảm học phí, thưởng theo điểm học tập,... Một số học bổng bao gồm cả tiền ăn ở. 

Dựa theo link http://www.studyinfinland.fi/tuition_fees_and_scholarships/tuition_fee_information_listed_by_institution để có thể xem danh sách các trường đại học ứng dụng và tìm thêm thông tin về học phí cũng như học bổng liên quan.

Học bổng của chỉnh phủ Phần Lan và EU cho học sinh quốc tế

Học bổng Erasmus Mundus tại Phần Lan. Link: http://www.studyinfinland.fi/erasmusmundus

Đại học Phần Lan tham gia vào một số nghiên cứu được tài trợ bởi Erasmus Mundus. Bạn có thể đăng ký học bổng theo một trong số các ngành thạc sĩ hoặc giáo sư của Erasmus Mundus hoặc thạc sỉ của Erasmus+, tại các trường đại học trên thế giới bao gồm Phân Lan.