HAVE ANY QUESTION ? (84) 123-972-4567

5 học bổng cho du học Canada

5 học bổng cho du học Canada

Học bổng cho học sinh quốc tế tại Canada

Trường đại học Humber tại Canada miễn một phần hoặc toàn bộ học phí cho học sinh quốc tế bắt đầu theo học tại trường vào khóa tháng 1 và tháng 9 năm 2019. Hạn đăng ký cuối cùng là 28 tháng 9/2018 cho khóa tháng 1 và 17 tháng 5/2019 cho khóa tháng 9.
Một phần miễn học phí cộng với $5000 sẽ được trao cho khóa tháng 1/2019 . Bảy phần $5000 và hai phần $3000 sẽ dành cho khóa tháng 9/2019. Học bổng sẽ được trừ trong học phí của học sinh đạt giải. Học bổng có thể được lặp lại nhưng cần ít nhất 75% điểm trung bình.
Học sinh được lựa chọn theo điểm học tập, tham gia cộng đồng, thư giới thiệu và thư tuyên bố quan tâm của học sinh. Xem thêm chi tiết về tiêu chí tuyển chọn và cách đăng ký cho học bổng tại link phía dưới.
 
Học bổng quốc tế Lester B. Pearson có mục đích công nhận học sinh quốc tế có điểm học tập xuất sắc, sáng tạo và được coi là một trong người đứng đầu trong khuôn viên trường. Một điểm đặc biệt nhấn mạnh là về tầm ảnh hưởng của học sinh tới đời sống trong trường và cộng đồng cũng như tiềm năng tương lai để cống hiến tích cực tới toàn cầu.
Học bổng được trao tại trường đại học Toronto của Canada cho học sinh theo học bậc cử nhân. 37 học sinh quốc tế từ khắp thế giới sẽ được trao học bổng, bao gồm cả học sinh quốc tế đang theo học cấp 3 tại Canada.
Học phí, sách vở, tiền bảo hiểm cũng như trợ giúp ăn ở trong suốt 4 năm đại học sẽ được cung cấp cho học sinh. Hạn cuối học bổng là 30 tháng 11 hàng năm.
Để có tư cách đăng ký học bổng quốc tế Pearson, bạn phải:
1. Là học sinh quốc tế (không phải là người Canada và cần visa học tập)
2. Đang ở năm cuối của cấp 3 hoặc là đã tốt nghiệp không trước tháng 6 năm 2018 
3. Sẽ bắt đầu theo học trường đại học Toronto vào tháng 9 năm 2019
Webstite chính thức:  http://future.utoronto.ca/pearson/about#about
Để đủ điều kiện, học sinh cần phải tham gia học chương trình cao học về mảng nghiên cứu tại trường đại học Waterloo và có visa học tập tại Canada. Học sinh cần phải đáp ứng yêu cầu về tiến độ học tập và không đồng thời nhận các giải thưởng hoặc tài trợ bên ngoài.
Học sinh quốc tế đăng ký toàn thời gian học tiến sĩ và người được nhận với bằng tốt nghiệp thạc sĩ sẽ nhận được giải thưởng quốc tế về giải thưởng sinh viên tiến sĩ quốc tế năm 4 (IDSA4) với giá trị $4260 mỗi kỳ cho năm thứ 4 (từ kỳ 10 đến kỳ 12).
Để biết thêm chi tiết về IDSA, truy cập website: https://uwaterloo.ca/graduate-studies/awardsandfunding/funding-payment-information.
Học bổng cho học sinh cử nhân quốc tế của trường đại học Manitoba
Học bổng cho học sinh cử nhân quốc tế được thành lập để trao tặng cho sự học tập xuất sắc của học sinh quốc tế tại trường đại học Manitoba. $70,000 là tổng tài trợ học bổng có sẵn hàng năm. Vốn tài trợ này được chia đều cho tất cả các học sinh đủ điều kiện.
Học bổng được trao tặng cho học sinh quốc tế với các điều kiện sau đây:
1. Có visa học tập tại Canada
2. Hoàn thành ít nhất 24 giờ tín chỉ tại bất kỳ  các khoa hoặc trường thuộc đại học Manitoba
3. Cho thấy thành tích học tập vượt trội về các khóa học trong kỳ gần nhất (điểm trung bình tối thiểu là 3.5)
4. Đang tiếp tục trong năm tiếp theo của việc học toàn thời gian cho kỳ thu/đông.
Người đăng ký đủ điều kiện sẽ được xếp hạng theo điểm trung bình theo từng kỳ và học phí sẽ được trao tặng tới khi đã hết vốn tài trợ hoặc điểm trung bình thấp nhất.
Trường đại học Alberta trao tặng cho học sinh với điểm học tập xuất sắc được nhận vào chương trình cử nhân và đang học tập với visa học sinh. Người nhận sẽ được chọn dựa theo thành tích học tập. Nếu học bổng được lặp lại, học sinh được nhận giải thưởng cho năm thứ hai, ba và bốn phải liên tục đạt được điểm trung bình ít nhất 3.0 cho kỳ học bình thường tại trường đại học Alberta hàng năm.
Học bổng cho học sinh quốc tế Alberta được trao trong suốt năm. Người nhận sẽ được thông báo về giải thưởng sau khi được nhận học vào trường. Giải thưởng có thể trao tới $9000 trong vòng 4 năm.