HAVE ANY QUESTION ? (84) 123-972-4567

Thông tin học bổng Anh cho ký học tháng 9⁄2017

Thông tin học bổng Anh cho ký học tháng 9⁄2017

Thông tin học bổng Anh cho ký học tháng 9⁄2017

1.Trường Brooke House:

·          5 suất học bổng 100% học phí cho toàn khóa học Pre- GCSE, GCSE, A level, (lên đến 5 năm- dành cho học sinh từ 12 -18 tuổi)

2.Trường Bexhill College

·         6 suất học bổng 100% cho khóa học Foundation ( dự bị đại học 1 năm- dành cho học sinh học xong lớp 11 và 12)

3.Yêu cầu:

·         GPA 8.0 trở lên

·         IELTS từ 7.5 trở lên.

4.       Hồ sơ gồm có: ( yêu cầu khi đến dự hội thảo đem theo hồ sơ, nếu đạt yêu cầu sẽ phỏng vấn trực tiếp để quyết định học bổng)

·         Học bạ

·         Hộ chiếu

·         Giấy chứng nhận ielts ( nếu có)

·         Hộ khẩu gia đình.